mateus@mateus.hr | Tel:+385 1 6311 140

 

Porezno savjetovanje

Porezno savjetovanje Mateus

Kako što povoljnije primjeniti sve odredbe iz “šume” zakonskih propisa? To je pitanje koje se nameće svakom poreznom obvezniku pa tako vjerujemo i Vama. A zakona koji reguliraju to područje nije malo:

  • porez na dobit
  • porez na dohodak
  • porez na dodanu vrijednost
  • posebni porezi – akcize (na naftu i naftne derivate, duhanske prerađevine, alkohol, bezalkoholna pića, pivo, kavu, osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, luksuzne proizvode)
  • porez na promet nekretnina
  • porez na igre na sreću
  • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
  • određene vrste poreza koji su prihod jedinica lokalne uprave i samouprave

Nije dovoljno samo poznavati propise, nego ih je važno znati primjeniti na najpovoljniji način za uspješnost Vašeg poslovanja.