mateus@mateus.hr | Tel:+385 1 6311 140

 

Porezno zastupanje

Porezno zastupanje

Porezni obveznici koji obavljaju povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a u RH, neovisno dolaze li iz drugih država članica Europske unije ili iz trećih zemalja.

Pružamo usluge:

  • Savjetovanje za ishodovanje OIB-a
  • Ishodovanje PDV IB broja
  • Registriranje za potrebe PDV-a
  • Obračun PDV-a
  • Komunikacija s Poreznom upravom;
  • Predavanje obrazaca elektroničkim putem

 

*Porezno zastupanje – Porezni zastupnik

Svaki porezni obveznik koji obavlja oporezive isporuke dobara (robe) i usluga na teritoriju Republike Hrvatske dužan je plaćati porez na dodanu vrijednost (PDV) u Republici Hrvatskoj, osim kada je PDV, u skladu s odredbama važećih propisa, obvezna plaćati druga osoba.

Ukoliko obavljate oporezive isporuke dobara (robe) i usluga na teritoriju Republike Hrvatske, a:

nemate sjedište u Republici Hrvatskoj, ali imate sjedište u drugoj državi članici EU, tada možete imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV u Vaše ime;
nemate sjedište u Republici Hrvatskoj niti na području Europske unije, ali imate sjedište u trećoj zemlji ili na trećem području, tada morate imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV ako Republika Hrvatska nije sklopila sporazume o međusobnoj pomoći koji su po opsegu slični onima koji su propisani Direktivom Vijeća 2010/24/EU o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere i Uredbom Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost.

 

Mateus je porezni zastupnik za Vas.