mateus@mateus.hr | Tel:+385 1 6311 140

 

Računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge

Računovodstvo je umjetnost interpretacije, mjerenja i povezivanja rezultata ekonomskih aktivnosti i oduvijek je smatrano jezikom poslovanja.

Osnovna je svrha računovodstva pružiti donositeljima odluka informacije korisne za poslovno odlučivanje.

Za većinu malih i srednjih poduzetnika angažiranje vanjskog partnera za računovodstvene poslove je najisplativije. Takvim angažmanom nema potrebe za zapošljavanjem poreznog savjetnika, kompetentnih računovođa, te osobe koja će komunicirati s raznim državnim institucijama. Nema troškova informatičke podrške za računovodstvenu funkciju, a također nema troškova stručnog usavršavanja osoblja koja je nužna ako zbog ničeg drugog onda zbog stalnih promjena poreznih propisa.

Ukupan trošak vlastitog kompetentnog tima koji može zadovoljiti sve računovodstvene potrebe jednog poduzetnika znatno premašuje trošak angažiranja Mateusa.

Zahvaljujući našem profesionalnom iskustvu i kompetentnom timu, uslugu računovodstva pružamo kroz dva odjela. Jedan odjel je za poduzetnike čiji su osnivači hrvatski državljani, a drugi odjel je za poduzetnike strance s kojima komuniciramo na engleskom i talijanskom jeziku, a sve izvještaje radimo dvojezično.

Nama prepustite organizaciju i vođenje računovodstva, a Vi se posvetite razvoju svog poslovanja.

Pružamo računovodstvene usluge za:

  • Trgovačka društva
  • Neprofitne organizacije
  • Ustanove

Za korisnike naših usluga, sukladno ugovoru, obavljamo slijedeće:

  • izrada računovodstvenih politika i računskog (kontnog) plana
  • vođenje poslovnih knjiga
  • obračun poreza na dodanu vrijednost
  • obračun plaća i drugog dohotka
  • sastavljanje mjesečnog izvještaja prema potrebama i metodologiji korisnika (menadžerski izvještaj)
  • izrada statističkih izvještaja
  • izrada godišnjih financijskih izvještaja i bilješki za javnu objavu